Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie
  Słowo wstępne
 
Pamięć o ludziach wybitnych, zasłużonych kształtuje świadomość historyczną społeczeństwa. Jest ona ważnym składnikiem narodowej tożsamości, na której zasadza się poczucie wspólnoty Polaków, ich związek z krajem ojczystym, rodzimym miastem. Toteż i w naszych, gorączkowych czasach, pełnych napięć i wypełnionych działaniami skierowanymi w przyszłość, warto zatrzymać się i odwrócić spojrzenie ku minionym czasom, aby odszukać w nich korzenie naszej współczesności.
Dzisiejszym mieszkańcom Szczecina trudno byłoby wyobrazić sobie, że nie mieszkają w tym pełnym uroku mieście. Przecież tak niewiele brakowało, by nie znalazło się ono w granicach Polski. W tysiącletnich dziejach Szczecin był wielokrotnie zdobywany przez różne wojska i zazwyczaj bardzo rujnowany. Podobnie bestialsko został zniszczony podczas drugiej wojny światowej. To jednak nie wstrzymało napływu ludności na te tereny. 26 kwietnia 1945r. do miasta weszły pierwsze polskie władze administracyjne. Ponieważ do Szczecina przybywały całe rodziny rodaków, a więc i dzieci, pojawiła się potrzeba otwierania polskich szkół. Dlatego też w rok po wyzwoleniu, 4 maja 1946r. Inspektorat Szkolny podjął decyzję o powołaniu do życia piątej w wolnym Szczecinie szkoły. Ze względu na potrzeby środowiska, wybrano na jej placówkę gmach na ulicy Królowej Jadwigi 29.
Wielki był trud pierwszych polskich nauczycieli Naszej Szkoły. Zmagali się oni nie tylko ze złagodzeniem różnorodności swoich uczniów, pochodzących częstokroć z odmiennych kultur i środowisk, ale także z ubogim wyposażeniem pomieszczeń. Brakowało niezbędnego sprzętu, polskich podręczników, ogólny stan techniczny budynku był bardzo zły. Mimo tych niedostatków, a może na przekór im, nauczyciele wypełniali swoje powołanie, wkładając w proces wychowawczy całe serce. Szczególnym dniem był dla Szkoły 20 maja 1961r. - wówczas nadano jej imię jednego z największych twórców prozy polskiej, patrioty piszącego „ku pokrzepieniu serc”- Henryka Sienkiewicza. Idee zawarte na kartach dzieł Noblisty stanowią motto dla pedagogów i wychowawców, którzy zaszczepiają w młodych sercach odwieczne wartości: umiłowanie ojczyzny, poszanowanie godności innych ludzi, przyjaźń, miłość.
Obecnie mury Naszej Szkoły opuszczają kolejne pokolenia młodych, dobrze przygotowanych do życia szczecinian i obywateli Polski, spadkobiercy tradycji i kultury swych rodziców i dziadków.
            Niechaj obchody sześćdziesięciolecia Naszej Szkoły staną się nie tylko refleksją historyczną, ale także hołdem złożonym nauczycielom, którzy poświęcili znaczną część swojego życia na przekazywanie uczniom wiedzy i uczenie ich postaw godnych człowieka i Polaka.
            Pragniemy serdecznie podziękować za udział w uroczystości obchodów sześćdziesięciolecia wszystkim szanownym Gościom i Przyjaciołom Naszej Szkoły.
       
Dyrektor Szkoły
Teresa Ławrynowicz


Rota ślubowania pierwszoklasisty
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=