Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie
  historia3
 
Do wykorzystania nadawało się wyłącznie jedno skrzydło gmachu - północne, drugie - południowe było poważnie zniszczone; zburzona była część środkowa, całkowicie zniszczona sala gimnastyczna. Cały budynek, również i ta część, w której zlokalizowano Szkołę, był zdewastowany, jego mienie zrabowane lub zniszczone.

 

W takich warunkach rozpoczęło pracę stu dwudziestu uczniów pod opieką dwóch nauczycieli - Bronisławy Henrychowej, Tadeusza Znoski. Zostali oni przeniesieni z przepełnionej wówczas Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1, mieszczącej się przy Alei Piastów.

 

 

Pierwszym kierownikiem Szkoły została pani Halina Dżus

 

 

Pełniła tę funkcję pięć lat (1946-1951).

Rozpoczynając pracę pani Halina Dżus w notatce z 26.VI. 1946r. wyraziła nadzieję, iż: "nasza szkoła, piąta w wyzwolonym Szczecinie, stanie się cegiełką do odbudowy bestialsko zniszczonej przez faszystowskich zbrodniarzy, a odrodzonej do nowego życia Polski.”

 

Liczba uczniów stale rosła, 15.V.1946 roku Szkoła liczyła dwustu osiemdziesięciu dwóch uczniów i sześciu nauczycieli - Bronisława Henrych, Alina Sitkowska, Anna Aleksiewicz, Bronisława Lewicka, Janina Dudek, Tadeusz Znosko.

To oni, wspólnie z uczniami, uprzątali gruz z sal lekcyjnych, zdobywali niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. Choć wszędzie unosił się zapach stęchlizny, panowało zimno, brakowało słońca, sił do pracy starczało!

Dzięki zaangażowaniu pracowników Szkoły i pomocy władz administracyjnych i oświatowych następowała poprawa warunków nauki i pracy, a kolejne remonty przyczyniały się do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny w Szkole. Otwarto nawet stołówkę, w której dożywiano dzieci, gdyż te z rejonu były bardzo biedne i potrzebowały pomocy.

10.IX.1946r. Piąty Mazurski Pułk Saperów przejął opiekę nad Szkołą. Oficerowie i szeregowi zgodzili się przyjąć protektorat i śpieszyć z pomocą. To był bardzo ważny moment w historii naszej Szkoły, świadczył on o kontynuacji najświetniejszych tradycji - świadomości obrony granic Polski!

Ponieważ za cel postawiono, obok nauczania, wychowanie osobiste i przygotowanie dzieci do życia społecznego, Szkoła, od początku swojego istnienia, prowadziła organizacje młodzieżowe - Harcerstwo, Polski Czerwony Krzyż, Ligę Morską, a także Spółdzielnię Uczniowską i Chór Szkolny.

W ciągu sześćdziesięciu lat istnienia Szkoły Podstawowej Nr 5 miało miejsce wiele ważnych dla niej wydarzeń: 7.XII.1947r. delegacja Szkoły wzięła udział w przysiędze rekruta. Po uroczystościach, które odbyły się w kościele Garnizonowym, nasi uczniowie zaprezentowali swój występ artystyczny.


historia4
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=