Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie
  historia12
 
W lutym 1989r. dyrektor Joanna Kadłubowska przeszła do Wydziału Oświaty, stąd w Szkole nastał nowy dyrektor - wieloletni pracownik szkoły, pełniący funkcję wicedyrektora Pani Irena Kalmus 1989 –1990W tym też roku w Szkole pojawił się pierwszy komputer - został zakupiony za pieniądze zebrane z surowców wtórnych i daru od Komitetu Osiedlowego.

Morskie Skrzaty - drużyna zuchowa - nawiązała ścisłą korespondencję z gazetą „Zuchowe wieści”. Pierwszy sukces przyszedł szybko - opublikowano wiersz autorstwa naszej uczennicy.

W konkursie plastycznym - „Zuch na morzu” nasze zuszki zajęły drugie miejsce.

W 1990 roku funkcję dyrektora przejęła Pani Halina Słotwińska 1990 – 1994
Ten czas nie był najłatwiejszy, zważywszy na okres transformacji ustrojowych. Rozpoczęty w 1983r. remont generalny Szkoły został przerwany. Jednak zapał młodzieży do święcenia sukcesów nie gaśnie, w tym bowiem roku, niemalże dla „otuchy serc”, dziewczęta stanęły na najwyższy podium w zawodach piłki siatkowej o Puchar Głosu.

Od 1994r. Szkoła funkcjonuje w oparciu o budżet gminy oraz pod merytoryczną opieką Kuratorium Oświaty. W tym też roku - nominacją wygranego konkursu - funkcję dyrektora Szkoły objęła i pełni po dziś dzień - Pani Teresa Ławrynowicz

Dyrekcja dokłada usilnych starań, aby wciąż podnosić poziom kształcenia w Szkole, coraz wyższe wymagania stawiane są pracownikom pedagogicznym, dużą wagę przykłada się do dobrego przygotowania absolwentów, zapewnienia właściwej opieki, zagospodarowania czasu wolnego. W Szkole funkcjonuje świetlica środowiskowa, w której dzieci spędzają czas po zajęciach szkolnych - odrabiają lekcję, grają w gry i bawią się. Świetlica funkcjonuje również w ferie, oferując podopiecznym wiele atrakcji i aktywną formę wypoczynku oraz szereg wycieczek. Szkoła rozwija się z „duchem czasu” - dzięki inicjatywie pani Dyrektor mamy w niej pracownię multimedialną, nowoczesne komputery, wyremontowaną salę gimnastyczną oraz salkę do gimnastyki korekcyjnej i siłownię. Corocznie przybywa pomocy dydaktycznych, dzięki którym nauka staje się ciekawsza i łatwiejsza.


>>historia13
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=