Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie
  historia13
 
Rok 1996 przyniósł kolejny ważny jubileusz w historii Szkoły –

pięćdziesięciolecie istnienia.


W uroczystościach wzięli udział znamienici goście - władze miasta, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, byli dyrektorzy, grono pedagogiczne oraz pracownicy Szkoły współtworzący jej historię.Przemówienie Pani Dyrektor otwierające uroczystość pięćdziesięciolecia Szkoły


Z inicjatywy Pani Dyrektor od 1996r. realizujemy
Program Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży.

Pieczę nad realizacją niniejszego programu sprawuje pani Elżbieta Rajewska.
W ramach tego programu uczniowie brali udział w wielu rejsach bałtyckich. Na „Darze Szczecina” i „Kapitanie Głowackim” zawijali do portów niemieckich, szwedzkich, duńskich. Nabywali umiejętności żeglarskich na biwakach w Centralnym Ośrodku Żeglarstwa PZŻ w Trzebieży.

Od dziesięciu lat w naszej Szkole wydawana jest przez uczniów
gazetka „Kieszeń"

Pierwszy numer gazetki ukazał się 26 kwietnia 1995r., a jej opiekunkami były pani Henryka Wajs i pani Anna Gocek, od trzech lat jest nią pani Teresa Kicińska, nauczycielka nauczania zintegrowanego. Nad oprawą graficzną i komputerową czuwa pani Renata Jastrzębska. Członkami redakcji są uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych. Prace redakcyjne nad kolejnymi numerami gazetki rozpoczynają się od przydziału zadań do opracowania wspólnego oraz samodzielnego. Uczniowie przygotowują teksty w domu. Na spotkaniach redakcyjnych dokonuje się "obróbki" tekstu przed oddaniem do druku. Autorami artykułów w gazetce są nie tylko członkowie koła redakcyjnego, ale także inni uczniowie naszej szkoły. "Kieszeń" ukazuje się raz na dwa miesiące. W listopadzie 2005r. nasza gazetka została nominowana do nagrody Pulitzera, w konkursie organizowanym przez redakcję „Kuriera Szczecińskiego”.
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=