Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczecinie
  historia8
 
Jubileusz dwudziestopięciolecia istnienia Szkoły połączono z pożegnaniem absolwentów - 16.VI.1971r. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, oświatowych i zakładów opiekuńczych - Ogrodniczego Zakładu Handlowego i Jednostki Wojskowej. Obecnością swą zaszczyciła wszystkich również pierwsza kierowniczka placówki - pani Helena Dżus. Podziwiano część artystyczną przygotowaną przez zespół taneczny i chóralny.

Początkiem drogi do powszechnego kształcenia, do krzewienia nauki, tradycji polskiej wśród młodzieży był rok 1773.

W dwusetną rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej dla uczczenia tej pamiętnej daty odbyło się spotkanie Grona Pedagogicznego z oficerami jednostki opiekuńczej i przedstawicielami opiekuńczego zakładu OZH i Komitetu Rodzicielskiego. Uczniowie podziękowali swym pedagogom za trud wychowania i nauczania symbolicznym kwiatkiem i pokazem artystycznym.

25.XI.1973r. społeczność szkolna uroczyście żegnał dyrektora Tadeusza Turkiewicza, który obejmuje stanowisko w kuratorium Szczecińskiego Okręgu Szkolnego. Obowiązki dyrektora przejmie teraz

Pani Anna Hulboj 1973– 1979
Wcześniej pani Anna Hulboj pracowała w naszej Szkole jako zastępca dyrektora.

W 1973r. Szkolne Koło Turystyczno - Krajoznawcze w konkursie „Mikołaj Kopernik - Wielki Syn Narodu Polskiego”, organizowanym przez kuratorium Okręgu Szkolnego - zajęło II miejsce w województwie. Uczniom przyznano nagrodę pieniężną na zakup sprzętu turystycznego. Rok później Komitet Dzielnicowy Szczecin - Śródmieście przyznał Dyplom Uznania za aktywną działalność ideowo - wychowawczą i pracę społeczną. Wręczenie tego dyplomu poprzedziło wydarzenie pod hasłem „ Społeczny czyn - szczecinianie swemu miastu”, w którym szczególnie wyróżniła się nasza Szkoła. Mieszkańcy miasta i nasza szkolna społeczność skrzętnie pracowali przy utrzymaniu estetyki miasta - malowaniu płotów, zakładaniu trawników. Zbliżało się trzydziestolecie wyzwolenia Szczecina, stąd prace te stawały się coraz owocniejsze. Z okazji tego święta podjęto nie tylko szereg czynów społecznych na rzecz Szkoły i środowiska, z tej okazji zorganizowano również wiele konkursów, np. konkurs plastyczny „Moje miasto. Stocznia w oczach dziecka.” Miał on na celu przybliżyć dzieciom nowe dzielnice Szczecina. Odbył się również uroczysty apel, dzięki któremu młodzież poznała dorobek naszego regionu.

W trzydziestą rocznicę powstania Ludowego Wojska Polskiego zorganizowano konkurs plastyczny „Ludowe Wojsko Polskie na ekranie”. Spośród czterdziestu trzech szkół biorących w nim udział, wyróżnione zostały dwie prace uczniów naszej Szkoły. Zdobyliśmy kolejne dyplomy!
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=